Ton Duc Thang University

Ton Duc Thang University is a public university operated under the Vietnam General Confederation of Labour, established on September 24, 1997. In August 2019, TDTU is ranked as number 1 university in Vietnam and TOP 1000 universities in the world (by ARWU). All the lecturers, administrative staff and students of TDTU strictly follow the three principles of operation:

QTEST 3

Godard vegan heirloom sartorial flannel raw denim +1 umami gluten-free hella vinyl. Viral seitan chillwave, before they sold out wayfarers selvage skateboard Pinterest messenger bag.

HOSHA

HOSHA (Hội An toàn sức khỏe nghề nghiệp) là tổ chức của các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động

KISHA