HÀng rào công trình

Hàng Rào Công Trình

A. Bản vẽ thiết kế và kỹ thuật

Hàng Rào Công Trình

B. Hình ảnh thi công thực tế