lắp lan cang an toàn

Giới Thiệu

A. Lan can và lối đi an toàn

1/ Vật liệu:  ống tuýp phi 49+ cùm

2/ Kích thước: tùy chỉnh

B. Thiết bị barrier di động 

Chất liệu: khung chữ A , trụ nhựa, trụ sắt.

C. Lưới an toàn theo phương đứng

Chất liệu: nhựa PVC, chống cháy lan