lưới hứng an toàn

Lưới Hứng Vật Rơi

Vật liệu: lưới 2cm ( chịu lực tốt, khả năng chống cháy lan), khang đỡ kim loại, dây cáp

Kích thước: L thang 3000mm, 4000mm

 Lưới hứng vật rơi

 Vật liệu: lưới 3000D ( chịu lực tốt, khả năng chống cháy lan), khung lưới kim loại, dây cáp

 Kích thước: W1800mm*L3000mm