sự kiện và hợp tác

Tọa đàm hướng nghiệp cho SV trường TDT

SOL VINA  / Trường ĐẠi Học Tôn Đức Thắng

Sinh viên TDT nhận quà từ doanh nghiệp Lock&Lock

SOL VINA  / Lock & Lock 

Chương trình gặp mặt trao đổi giữa hiệp hội an toàn Hàn Quốc và trường TDT

SOL VINA  / Trường Đại Học Tôn Đưc Thắng

SOLVINA là tác giả của chương ATVSLĐ trong White Book 2020

SOL VINA  / KOCHAM

SOLVINA là tác giả của chương ATVSLĐ trong White Book 2021

SOL VINA  / KOCHAM

SOLVINA thực hiện chương về tình hình ATVSLĐ tại VN

SOL VINA  / Sách Trắng 2021

Lễ ký kết hợp tác giữa Khoa MT&BHLĐ Trường Đại Học Tôn Đức Thắng với Công ty CP Solvina

SOL VINA  / Trường Đại Học Tôn Đưc Thắng